Phương thức thanh toán

Khi thanh toán chi phí lấy mẫu xét nghiệm tại nhà của ViCare Home, khách hàng cần phải thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi lấy mẫu xét nghiệm.

Tổng số tiền thanh toán bao gồm:

  • Tổng giá = Giá gói xét nghiệm + Phí xử lý + Phí km tăng thêm
  • Phí xử lý: 30.000đ
  • Phí km tăng thêm: tính cho km thứ 5 trở đi từ 300 Đê La Thành (nhỏ), Đống Đa, Hà Nội đến điểm lấy mẫu

Vui lòng gọi tới hotline 1900.1251 - 0899.190.199 hoặc chat trực tuyến để được tư vấn cụ thể về chi phí xét nghiệm cần thanh toán.